Wednesday, 14 October 2015

Open Eyed Dreamers #15 - NEW SEASON STARTS!


PLAYLIST:
Flo Rida feat Robin Thicke &
Verdine White - I Don't Like It
I Love It 
Kygo - Stole The Show 
Major Lazer feat. MØ & Dj Snake - Lean On 
Lost Frequencies - Are You With Me 
Carly Rae Jepsen - I Really Like You
Bill Laswell - So Much Trouble In The World
Bob Marley - interview about richness
Bob Marley - So Much Trouble In The World WE ARE BACK

Back from holidays, back to the everyday life... Everything is back to the normality than? As nothing has changed? Not this time! Not at all! We are back to make a change! This time we are back to move forward! You'll be hearing about it more and more - for now just check dreamers.fm :)
At the end: short story HORIZONS

Premiere SUNDAY (18.10) 20:00

Warsaw/Rome/Malmö Time (CEST)
LISTEN: OED#15

 JESTEŚMY Z POWROTEM 

Wróciliśmy z wakacji do codziennego życia... Wszystko wróciło zatem do normy? Jakby nic się nie zmieniło? Nie tym razem! O, nie! Wróciliśmy by dokonać zmian! Tym razem jesteśmy z powrotem, aby ruszyć do przodu! Będziecie o tym słyszeć coraz więcej - tymczasem sprawdźcie dreamers.fm :)
Na koniec: opowiadanie HORYZONTY

Premiera w NIEDZIELĘ (18.10) 19:00

Warsaw/Rome/Malmö Time (CEST)
POSŁUCHAJ: OED #15

 SIAMO TORNATI 

Siamo tornati dalle vacanze, siamo tornati alla vita di tutti i giorni....Tutto torna nella normalità quindi? Come se niente fosse cambiato? Nient'affatto! Non questa volta! Siamo tornati per cambiare le cose! Questa volta, siamo tornati per andare avanti! Ne sentirete parlare ancora  in futuro, per adesso date un'occhiata a dreamers.fm :)
Alla fine: un breve raconto ORIZZONTI

La Premiere DOMENICA (18.10) 21:00

 Warsaw/Rome/Malmö Time (CEST)
ASCOLTARE: OED#15
Sunday, 5 July 2015

Open Eyed Dreamers #14

PLAYLIST
Beach Boys - Surfing USA
Kim Cesarion - I Love This Life
Irene Grandi - In Vacanza Da Una Vita
Katrina and The Waves - Walking on Sushine
Grease - Summer Night
Ella Fitzgerald & Louis Armstrong - Summertime

HAPPY HOLIDAYS!
Finally summer, finally holidays! We have been waiting for that so long... But, just a second... to wait all year long for such a short time of joy and happiness? Something is wrong... Take back your time, extend your happiness!
At the end: FRAMES from photo-poetic exhibition Eternalize Your Dreams.
LISTEN: OED#14

UDANYCH WAKACJI!
Wreszcie lato, wreszcie wakacje! Czekaliśmy na nie tak długo... Ale chwileczkę... czekać cały rok na moment radości i szczęścia? Coś jest nie tak... Odzyskaj swój czas, wydłuż swoje szczęście!
Na koniec: RAMY z foto-poetyckiej wystawy Uwieczniaj Swoje Marzenia
POSŁUCHAJ: OED #14

BUONE VACANZE!
Finalmente l'estate, finalmente le vacanze! Abbiamo atteso questo momento così a lungo...ma, aspettate un attimo...agognare un anno intero per un così breve periodo di felicità e gioia? C'è qualcosa che non va... Riprendiamoci il nostro tempo, ampliamo la nostra felicità!
Alla fine: QUADRI dalla mostra "foto-poetica"- Rendi Eterni I Tuoi Sogni.
ASCOLTARE: OED#14Friday, 26 June 2015

Open Eyed Dreamers #13

PLAYLIST:
Rod Stewart - Sailing
AJR - I'm Ready 
Tears For Fears - Shout
David Gray - Sail Away 
Claudio Baglioni - Con Tutto l Amore Che Posso


CASTING OFF
Cast off, leave everything behind you and sail the days towards your biggest DREAM. Life is full of surprises... if you are ready to enjoy them. Are you ready to sail or are you still wondering what could go wrong? Let go what is holding you back, and bravely face the ocean of life... which is full of surprises!
So, what are you waiting for?
At the end: PROMISES from photo-poetic exhibition Eternalize Your Dreams.
LISTEN: OED#13

RZUĆ CUMY
Rzuć cumy, zostaw za sobą wszystko i popłyń w stronę swojego największego MARZENIA. Życie jest pełne niespodzianek... jeśli zostałeś na nie przygotowany. Jesteś gotowy do wypłynięcia czy wciąż zastanawiasz się, co może pójść źle? Odpuść sobie to, co Cię hamuje i odważnie wpłyń na ocean swojego życia... które jest pełne niespodzianek!
Więc, na co czekasz?
Na koniec: OBIETNICE z foto-poetyckiej wystawy Uwieczniaj Swoje Marzenia.
POSŁUCHAJ: OED#13

MOLLARE GLI ORMEGGI
Salpare, partire, lasciarsi tutto alle spalle e andare incontro ai nostri SOGNI. La vita è piena di sorprese, se siamo pronti a riceverle ... Siete pronti a partire o state ancora pensando a quello che potrebbe andare storto? Lasciate andare quello che vi trattiene e affrontate l'oceano della vita...è pieno di belle sorprese!!!
Cosa state aspettando?
Alla fine: PROMESSE dalla mostra "foto-poetica"- Rendi Eterni I Tuoi Sogni.
ASCOLTARE: OED#13Sunday, 21 June 2015

Open Eyed Dreamers #12

PLAYLIST:
The Penguins - Earth Angel
Sinead O'Connor - You Do Something To Me
Pooh - Cercando Di Te
Michael Bublè - Put Your Head On My Shoulder
Claudio Baglioni - Che Cosa C'è
Minnie Riperton - Loving You

ALL YOU NEED IS LOVE
Love! Is there anything better than Love? So Love yourself, Love your life, Love every single moment, Love that only One and Love all the others! LOVE and life can't be better that that!
At the end: SPELL from photo-poetic exhibition Eternalize Your Dreams.
LISTEN: OED#12

POTRZEBUJESZ TYLKO MIŁOŚCI
Miłość! Czy jest coś lepszego niż miłość? Więc Kochaj siebie, Kochaj swoje życie, Kochaj każdy moment, Kochaj tego Kogoś jedynego, Kochaj wszystkich! Kochaj, a życie nie będzie mogło być lepsze!
Na koniec: ZAKLĘCIE z foto-poetyckiej wystawy Uwieczniaj Swoje Marzenia.
POSŁUCHAJ: OED#12

HAI BISOGNO DI SOLO AMORE
Ama! Esiste qualcosa di meglio dell'Amore? No! Quindi Ama te stesso, Ama la tua vita. Ama ogni singolo momento, Ama la persona che ami e Ama tutti gli altri! Ama! E la vita non potrà che essere migliore!
Alla fine: INCANTESIMO dalla mostra "foto-poetica"- Rendi Eterni I Tuoi Sogni.
ASCOLTARE: OED#12Saturday, 13 June 2015

Open Eyed Dreamers #11

PLAYLIST:
The Fendermen - Mule Skinner Blues
Elvis - Suspicious Mind
Athlete - If I Found Out
System of A Down - Aerials
Nice Little Penguins - Flying
Riccardo Cocciante - Io Canto
Nick Rivera - I Try So Hard

IMAGINATION IS EVERYTHING
Imagination is everything and imagination creates reality, so... what do you choose to imagine? Do you choose to be happy or do you waste time thinking about the worst? Listen to your soul and follow your DREAMS!
At the end: LIGHT AND SHADOW from photo-poetic exhibition Eternalize Your Dreams.
LISTEN: OED#11

WYOBRAŹNIA TO PODSTAWA
Wyobraźnia jest wszystkim i to wyobraźnia tworzy rzeczywistość, więc... co wybierasz, żeby sobie wyobrażać? Czy decydujesz się być szczęśliwym, czy marnujesz czas na myślenie o najgorszym? Słuchaj swojej duszy i podążaj za MARZENIAMI!
Na koniec: ŚWIATŁO I CIEŃ z foto-poetyckiej wystawy Uwieczniaj Swoje Marzenia.
POSŁUCHAJ: OED#11

L'IMMAGINAZIONE È TUTTO
L'immaginazione è tutto e l'immaginazione crea la realtà... quindi, che cosa scegliamo di immaginare? Scegliamo di essere felici, o ci aspettiamo il peggio dalla vita? Ascoltiamo la nostra anima, e inseguiamo i nostri SOGNI!
Alla fine: LUCE ED OMBRA dalla mostra "foto-poetica"- Rendi Eterni I Tuoi Sogni.
ASCOLTARE: OED#11


Saturday, 6 June 2015

Open Eyed Dreamers #10

PLAYLIST
New Radicals - You Get What You Give
Gregg Alexander - Inner Child
Gregg Alexander - Lost Stars

SPECIAL 40. B-DAY EDITION
Special broadcast to celebrate my 40th birthday, but most of all, to celebrate LIFE. And time to time remember to let your inner child play...
LISTEN: OED#10

SPECJALNE WYDANIE URODZINOWE
Wydanie specjalne - tym razem z okazji moich 40. urodzin, ale przede wszystkim, żeby celebrować ŻYCIE. No i pamiętaj, żeby swojemu wewnętrznemu dziecku czasem pozwalać na zabawę...
POSŁUCHAJ: OED#10

EDIZIONE SPECIALE 40 ANNI
Un'edizione speciale per festeggiare i miei 40 anni e per celebrare la vita. E per non dimenticarsi mai di lasciare giocare quel bambino che è dentro di noi...
ASCOLTARE: OED#10

Saturday, 30 May 2015

Open Eyed Dreamers #9

PLAYLIST
Pink Floyd - Learning to Fly
Coldplay - Yellow
Renato Zerò - Il Cielo
Porcupine Tree - Lazarus
Radiohead - Fake Plastic Trees
Audrey Hepburn - Moon River
Kinglande - Jubel
Angelo Badalamenti - Twin Peaks (theme)

IN THE WILD
Into the wild for a different show... why? Discover why getting lost in nature, getting back to it - can be so vitally important for us. Stop for a second, go back to what really matters, do what you truly like to do and go back to your Life! ...and than there was the moose!!! :D
At the end: WATER from photo-poetic exhibition Eternalize Your Dreams.
LISTEN: OED#9

W DZICZY
W dziki zakątek po inny program, bo...? Odkryj dlaczego powrót do natury, zagubienie się w niej, mogą być tak niezwykle dla nas ważne. Zatrzymaj się na chwilę, wrócić do tego, co naprawdę się liczy i co szczerze chcesz robić - wróć do Życia! ...a wtedy zjawił się łoś!!! :D
Na koniec: WODA z foto-poetyckiej wystawy Uwieczniaj Swoje Marzenia.
POSŁUCHAJ: OED#9

NELLA NATURA SELVAGGIA
Nella natura selvaggia per uno show diverso dagli altri...perché? Ascoltate per scoprire insieme il motivo per cui, perdersi in natura, può essere così importante per noi. Fermiamoci un momento, torniamo a scoprire quello che conta veramente, facciamo quello che ci piace fare e torniamo a vivere! E poi parliamo anche dell'alce ... :D
Alla fine: ACQUA dalla mostra "foto-poetica"- Rendi Eterni I Tuoi Sogni.
ASCOLTARE: OED#9